+48 886-109-520
kamiladr@o2.pl
e-KOREPETYCJE LDEK
e-KOREPETYCJE LDEW
MENU MENU

Baza pytań LDEK - aktualizacja

Nowa Aktualizacja Bazy Pytań LDEK CEM 4 wrzesień 2021r.

Pogrupowane pytania z wszystkich dziedzin stomatologii z odpowiedziami.

Koszt 250zł.

Przelew na konto: Bank Pocztowy: 061320 1537 3267 5878 3000 0001

 

New questions for the LDEK CEM BASE from September 4, 2021.All questions from all areas of dentistry grouped with answers.Cost PLN 250 Transfer to the account: Bank Pocztowy: 06 1320 1537 3267 5878 3000 000 1

 

 

Baza Pytań LDEK Karty odpowiedzi z uzasadnieniem udostepniam osobom które pragną być pewne prawidłowych odpowiedzi i jak najlepiej zdać egzamin LDEK.

Może byc pomocna również dla osób, które chciałyby zdawać LDEW-Nostryfikację.

Przykład :

pyt 1 A Stom.Zachowawcza Jańczuk str 47

Każde pytanie jest uzasadnione odpowiedzią nazwa książki i numer strony gdzie można znalesc odpowiedz.

Koszt udostepnienia Kart Odpowiedzi to 1500zł.

 

Wprowadzono również  aktualizację 14.05.2021 pytań do Bazy Pytań do LDEK.

Jest to 70 nowych pytań z testu LDEK luty 2021.

 

Przelewu dokonujemy na konto

Bank Pocztowy: 06 1320 1537 3267 5878 3000 0001

 

LDEK Question Database- I provided answer cards to dentists who want to be sure of the correct answers and how to best pass the LDEK exam.It can also be helpful for people who would like to pass LDEW-Nostrification.
An example:question 1 A Jańczuk Preservative Dentistry Jańczuk  page 47
Each question is justified by the answer book name and page number where the answer can be found.
The cost of providing Answer Cards is 1500zł .

There was also introduced an update on May 14, 2021 questions to the LDEK Question Database.
These are 70 new questions from the February 2021 LDEK test.

transfer to the accountBank Pocztowy: 06 1320 1537 3267 5878 3000 0001