+48 886-109-520
kamiladr@o2.pl
e-KOREPETYCJE LDEK
e-KOREPETYCJE LDEW
MENU MENU
 • LDEK BARDZO ZAAWANSOWANY DO SPECJALIZACJI 
  od luty 2023r do lipiec 2023r
 • sesja na egzamin wrzesień 2023r LDEK CEM Łódż
 • 25lekcji 3h grupa 5 osób
 • zapisy kontakt/formularz
 • zmiany w literaturze!!!nowe podręczniki
 • stom zach-6 lekcji,stom dziec-4 lekcje,chirurgia-6 lekcji
 • perio-4 lekcje,protetyka-3 lekcje,orto-2 lekcje
 • pon-piatek 9.00-12.00, 16.00-19.00,sobota 9.00-12.00
 • LDEK BARDZO ZAAWANSOWANY DO specjalizacji kolejne półrocze
  od września 2023r do luty 2024r
 • egzamin luty 2024r
   25 lekcji po 3h, 75 godzin
 • Stomatologia zachowawcza
  6 lekcje (18 godzin)
 • Stomatologia dziecięca
  4 lekcje (12 godzin)
 • Chirurgia stomatologiczna
  6 lekcji (18 godzin)
 • Periodontologia
  4 lekcje (12 godzin)
 • Protetyka stomatologiczna
  3 lekcji (9 godzin)
 • Ortodoncja
  2 lekcje (6 godzin)

Poziom bardzo zaawansowany
- przeznaczony dla lekarzy chcących podnieść punktację z myślą o specjalizacji

Korepetycje LDEK

dla lekarzy dentystów

POZIOM BARDZO ZAAWANSOWANY//

Nauka do specjalizacji

online

 

 • Lekcje przez Skype do LDEK na żywo w grupie 5 osobowej
 • Nauczam, odpytuje i zadaję partiami materiał
 • Praca z książką, wymagana nauka bezpośrednio z książek
 • Program korepetycji rozłożony na jednen semestr nauki -6 miesięcy
 • 25 lekcji 3 godzinnych zegarowych=  75h
 • Lekcja odbywa się raz w tygodniu od poniedziałku do piatku w godz 9.00-12.00,16.00-19.00,sobota 9.00-12.00
 • Należy podjąć naukę roczną 2 semestry
 • koszt uzgodniony indywidualnie, wpłaty zaliczki potwierdzającej
 • płatnosc przelewem na konto: Bank Pocztowy: 65 1320 1537 4588 8249 2000 0001
 • SESJE:
 • luty 2023r-lipiec 2023r- nauka na egzamin wrzesień 2023r-lekcja odbywa się w soboty 9.00-12.00 oraz w tygodniu pon-pt 9.00-12.00, 16.00-19.00
 • wrzesień 2023r- luty 2024r- nauka na egzamin luty 2024r
Korepetycje przedmioty pozastomatologiczne:
medycyna ratunkowa,
orzecznictwo
zdrowie publiczne,
bioetyka i prawo medyczne
/8lekcji po 3h//koszt 2500zł pln
-dodatkowo po całym cyklu korepetycji do LDEK na koniec semestru dla osób chętnych//min grupa 4 osobowa

Program korepetycji

od luty 2023r- lipiec 2023r-nauka na egzamin wrzesień 2023r

****bardzo szczegółowe omawianie wszystkich podreczników****

 • Stomatologia zachowawcza:- 6 lekcji
 • Endodoncja wieku rozwojowego i dojrzałego. M. Barańska-Gachowska wyd. III tom I i II, Czelej, Lublin, 2021.- 4 lekcje
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją. Zarys kliniczny. Jańczuk Z., Kaczmarek U., Lipski M., wydanie IV, PZWL Warszawa 2014- 2 lekcje
 • Stomatologia dziecięca: 4 lekcje
  - Współczesna Stomatologia Wieku Rozwojowego. Pod red. M. Doroty Olczak-Kowalczyk, Joanny Szczepańskiej i Urszuli Kaczmarek. Med. Tour Press International, Wyd. I, Otwock 2017-
  Pourazowe uszkodzenia zębów, J.O. Andreasen, F.M. Andreasen, L.K. Bakland, M.T. Flores, [red. wyd. polskiego Urszula Kaczmarek], Urban & Partner, Wrocław 2012,
 • Chirurgia stomatologiczna:- 6 lekcji
 • Chirurgia szczękowo-twarzowa, red. nauk. L. Kryst, Warszawa, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2011.
 • Kaczmarzyk T., Stypułkowska J., Tomaszewska R., Czopek J., Nowotwory zębopochodne i guzy nowotworopodobne kości szczękowych. Podręcznik dla studentów i lekarzy, Warszawa, Wydawnictwo Kwintesencja, 2009.
 • Torbiele obszaru szczękowo-twarzowego, red. T. Kaczmarzyk, Warszawa, Wydawnictwo Kwintesencja, 2015.
 • Podstawy chirurgii stomatologicznej, red. M. Dominiak, J. Zapała, T. Gedrange, wyd. 2, Wrocław, Elsevier Urban & Partner, 2013.
 • Współczesna farmakoterapia w schorzeniach chirurgicznych jamy ustnej i tkanek okolicznych Podręcznik dla studentów i lekarzy, Kraków, Wydawnictwo UJ, 2006.
 • Periodontologia:- 4 lekcje
 • Periodontologia współczesna. R. Górska i T. Konopka, Med. Tour Press International, Otwock 2013
 • Diagnostyka i leczenie chorób błony śluzowej jamy ustnej, pod red. Renaty Górskiej, Med. Tour Press International Otwock 2011
 • Ortodoncja:-2 lekcje
 • William R. Proffit, Henry W. Fields JR, Dawid M. Sarver: Ortodoncja Współczesna Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009 tom 1: Część 2 rozdział 3,4,5; Cześć 3 rozdział 6
  - Irena Karłowska (red.): Zarys współczesnej ortodoncji. Podręcznik dla studentów i lekarzy stomatologów, Warszawa 2008, wydanie III(dodruk 2009), Wydawnicto Lekarskie PZWL
 • Protetyka stomatologiczna:-3 lekcje
 • Dejak B: Vademecum wykonywania protez stałych i ruchomych, Med. Tour Press International 2020
 • Pryliński M.: Vademecum materiałoznawstwa protetycznego. Med. Tour Press International Otwock 2021r

 25lekcji po 3h zegarowe, 75 godzin nauki w semestrze

Program korepetycji

od  wrzesnia 2023r do luty 2024r (egzamin luty 2024r CEM Łódż LDEK)

 • Stomatologia zachowawcza:- 6 lekcji 
 • Współczesna endodoncja w praktyce, B. Arabska-Przedpełska.,H. Pawlicka, wyd. II Bestom, Łódź 2012.
 • Kariologia współczesna. Postępowanie kliniczne. D. Piątkowska, Med Tour Press, Warszawa, 2009.
 • Stomatologia dziecięca: 4 lekcje
 • Stomatologia dziecięca, pod red. A.C. Cameron, R.P. Widmer, Urban & Partner, Wrocław 2013, wyd. 2
 • Zapobieganie i leczenie choroby próchnicowej u dzieci, pod red. D. Olczak-Kowalczyk, L. Wagnera, Wyd. Borgi, Warszawa 2013, wyd. 1.
 • Chirurgia stomatologiczna:- 6 lekcji
 • Chirurgia szczękowo-twarzowa, red. nauk. L. Kryst, Warszawa, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2011.
 • Kaczmarzyk T. Nowotwory zębopochodne i guzy nowotworopodobne kości szczękowych. Podręcznik dla studentów i lekarzy, Warszawa, Wydawnictwo Kwintesencja, 2009.
 • Torbiele obszaru szczękowo-twarzowego, red. T. Kaczmarzyk, Warszawa, Wydawnictwo Kwintesencja, 2015.
 • Chirurgia stomatologiczna. Matteo Chiapasco. red. wyd. pol. M. Dominiak, T. Kaczmarzyk, Edra Urban & Partner Wydawnictwo, Wrocław 2020, wyd.3
 • Kaczmarzyk T.,Współczesna farmakoterapia w schorzeniach chirurgicznych jamy ustnej i tkanek okolicznych Podręcznik dla studentów i lekarzy, Kraków, Wydawnictwo UJ, 2006.
 • Periodontologia:- 4 lekcje
 • Periodontologia współczesna. R. Górska i T. Konopka, Med. Tour Press International, Otwock 2013
 • Diagnostyka i leczenie chorób błony śluzowej jamy ustnej, pod red. Renaty Górskiej, Med. Tour Press International Otwock 2011
 • Ortodoncja:-2 lekcje
 • ABC Materiałów i Technik Ortodontycznych, red. A. Komorowska, Wyd. Polskie Towarzystwo Ortodontyczne, Lublin 2009.
 • William R. Proffit, Henry W. Fields JR, Dawid M. Sarver: Ortodoncja Współczesna Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009 tom 1: Część 2 rozdział 3,4,5; Cześć 3 rozdział 6
 • Protetyka stomatologiczna:-4 lekcje
 • Majewski S.: Współczesna protetyka stomatologiczna. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2014.
 • E. Mierzwińska-Nastalska (red): Diagnostyka układu ruchowego narządu żucia, Med. Tour Press International 2016.

 25 lekcji 3h w semestrze 75 godzin

 

Korepetycje LDEK Przedmioty pozastomatologiczne:-Korepetycje//Kurs 8 dniowy

Medycyna ratunkowa

Ostre stany zagrożenia życia w obrażeniach ciała. Red. Krystyn Sosada, Wojciech Żurawiński, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018

Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych. Red. Krystyn Sosada, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2016

2lekcje

Orzecznictwo

Anna Wilmowska – Pietruszyńska, Orzecznitwo lekarskiej dla lekarzy oraz studentów wydziałów lekarskich i wydziałów lekarsko-stomatologicznych, Edra Urban&Partner, Wrocław 2017, wyd. 5

2lekcje

Zdrowie publiczne

A.Wojtczak.: Zdrowie Publiczne - Wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku, Wydawnictwo PZWL, Rok wydania 2009

2lekcje

Bioetyka i prawo medyczne

Mirosław Nesterowicz: Prawo medyczne, wyd. 10, Toruń, 2013, rozdziały I-III i VI i VII

Leszek Bosek (red.), Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Warszawa 2020, rozdziały I-XI

Marcin Kopeć (red.), Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, Warszawa 2016, rozdziały IV i V.

Dokumenty: 1. Kodeks Etyki Lekarskiej 2. Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie (Oviedo, 1996) wraz z czterema protokołami dodatkowym. Literatura rekomendowana: Ustawa z dn. 05 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty; ustawa z dn. 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

2lekcje

 

8 lekcji po 3h

 

 

 

 

 
Spróbuj ze mną nauczyć się do LDEK, zobaczysz ile szczegółów umyka Ci i ile jeszcze musisz uzupełnić.Podniesienie punktacji wymaga nauki systematycznej i dlatego moje lekcje z tygodnia na tydzień sprawią, że Twój poziom wiedzy podniesie się. Nauka spersonalizowana jest nauką dużo bardziej skuteczną.
Moje lekcje zostały stworzone tak aby pomóc Ci osiągnąć cel.

Z wyrazami uznania
autorka
dr n med Kamila Czekalska