+48 886-109-520
kamiladr@o2.pl
e-KOREPETYCJE LDEK
e-KOREPETYCJE NOSTRYFIKACJA LEKARZA DENTYSTY
MENU MENU

Kurs powtórkowy LDEK 27.01-1.02.2020

 

Dr n med Kamila Czekalska organizuje i prowadzi :         

 

 

KURS POWTÓRZENIOWY LDEK 8 luty 2020r.  ONLINE ZAAWANSOWANY 

 TYGODNIOWY  27.01-1.02.2020 g.9.00-14.00               

                  

,,Kurs powtórzeniowy uzupełniający wiedzę teoretyczną obowiązująca do zdania LDEK Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego dla lekarzy stomatologów na terenie Polski zgodnie z wytycznymi Uniwersytetów Medycznych w Białymstoku, Warszawie, Gdańsku,Bydgoszczy,Krakowie,Poznaniu, Katowicach i Łodzi"

 

Celem kursu jest powtórka wiedzy z 6 wybranych podręczników do LDEK zalecanych przez CEM oraz rozwiązywanie testów do LDEK 2019,2018,2017r.

 

Jako wieloletni nauczyciel akademicki polecam naukę bezpośrdenio z podręczników bez slajdów i bez notatek dlatego że strata czasu jest zbyt duża a nauki ogrom dlatego skupianie się i odnoszenie bezpośrednio do literatury jest najskuteczniejszą formą nauki i skutkuje zawsze najwyższymi notami na teście.

 

Forma przeprowadzenia kursu:

multimedialna, z wykorzystaniem oprogramowania skyp

 

Kontakt:

Biuro:

Łódż 90-318, Henryka Sienkiewicza 72/1stFl

tel: +48 886-109-520

email:kamiladr@o2.pl

 

Termin:

czas trwania kursu : 1 tygodzień 6 dni poniedziałek-sobota;   27.01.2020-1.02.2020 godz.9.00-14.00

 

 -poniedziałek stomatologia zachowawcza z endodoncją

-wtorek stom.dziecięca

-środa - chirurgia

-czwartek periodontologia

-piątek protetyka

-sobota ortodoncja

 

Koszt:1500złZapisy do 27 stycznia 2020roku.

 

Zapisy na kurs przyjmujemy telefonicznie lub poprzez wypenienie formularza zgłoszenia w zakładce kontakt do 27 stycznia 2020roku.

 

Wpłatę proszę dokonywać na podany numer konta poniżej:w tytule przelewu należy umieścić informacje imię i nazwisko kursanta, tytuł,,kurs do LDEK dla lekarzy dentystów"

 

ING Bank Polski: 07 1050 1461 1000 0092 2322 4818

 

 

 

 

 

Na kurs należy posiadać przed sobą 6 wybranych podręczników.

 

 

 Powtórka na bazie podręczników:

 Stomatologia zachowawcza. Zarys kliniczny. Podręcznik dla studentów stomatologii, red.: Jańczuk Z., Kaczmarek U., Lipski M., wydanie IV, PZWL Warszawa 2014

 

 Współczesna Stomatologia Wieku Rozwojowego. Pod red. M. Doroty Olczak-Kowalczyk, Joanny Szczepańskiej i Urszuli Kaczmarek. Med. Tour Press International, Wyd. I, Otwock 2017

 

Chirurgia stomatologiczna i szczękowo-twarzowa. L. J. Peterson, E. Ellis, J. R. Hupp, M.R. Tucker, Wydawnictwo Czelej

 

Periodontologia współczesna. R. Górska i T. Konopka, Med. Tour Press International, Otwock 2013 oraz Diagnostyka

 

Majewski S.: Współczesna protetyka stomatologiczna. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2014.

 

Irena Karłowska (red.): Zarys współczesnej ortodoncji. Podręcznik dla studentów i lekarzy stomatologów, Warszawa 2008, wydanie III(dodruk 2009), Wydawnicto Lekarskie PZWL

 

 

         

 

      

 

w trakcie kursu konieczne jest posiadanych podręczników przed sobą, gdyż wybrane braki wiedzy są na bierząco uzupełniane i zakreślane na wybranych stronach podręcznika

 

Podaję przykładowo zagadnienia omawiane na kursie oraz związane z nimi oryginalne pytania testowe które podaję każdemu uczniowi w trakcie kursu.

Kurs się opiera również na rozwiązywaniu testów oraz wyszukiwaniu odpowiedzi w teksie danego podręcznika obowiązującego do LDEK.

 

 

 

       poniedziałek 27.01.2020 -stomatologia zachowawcza z endodoncją

 1. Diagnozowanie i leczenie próchnicy, chorób miazgi i tkanek okołowierzchołkowych
 2. Stosowanie koferdamu w leczeniu zachowawczym i endodontycznym
 3. Leczenie odwracalnych i nieodwracalnych zmian próchnicowych
 4. Techniki nieinwazyjnego leczenia próchnicy
 5. Techniki warstwowe, stomatologia adhezyjna
 6. Wykonanie zdjęć rtg zewnątrzustnych przydatnych w stomatologii zachowawczej i endodoncji (różne projekcje)
 7. Wykonanie znieczulenia, wybór odpowiedniego środka, metody w zabiegach w stomatologii zachowawczej i endodoncji
 8. Postępowanie w przypadku powikłań przy znieczuleniu
 9. Wykonanie właściwego dostępu do jamy zęba, identyfikacja liczby i ujść kanałowych
 10. Ocena rzeczywistej długości zęba
 11. Biochemiczne opracowanie ręczne i maszynowe kanałów korzeniowych (technika ”step-back” , „crown-down”, ,,hybrydowa", ,,balanced forced,,apical box")
 12. Leczenie antyseptyczne kanałów korzeniowych
 13. Wypełnienie kanałów techniką kondensacji bocznej, technikami termicznymi i innymi
 14. Leczenie zespołu endo-perio
 15. Leczenie zębów z resorpcją zewnętrzną i wewnętrzną
 16. Kontrola płytki nazębnej, sposoby jej diagnozowania i eliminacji
 17. Profilaktyka i postępowanie lecznicze w próchnicy wtórnej.
 18. Fizjologia i patologia zęba  kompleksu miazgowo - zębowego, przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej
 19. Rola śliny w fizjologii i patologii jamy ustnej
 20. Środki i metody do znieczulenia w zabiegach stomatologii zachowawczej i endodoncji
 21. Współczesna profilaktyka próchnicy
 22. Monitorowanie i prognozowanie choroby próchnicowej
 23. Rola płytki nazębnej w etiologii próchnicy zębów mechaniczna i chemiczna jej kontrola
 24. Diagnozowanie próchnicy z uwzględnieniem oceny aktywności choroby jej wykrywania i kwalifikacji zmian próchnicowych
 25. Zasady leczenia odwracalnych i nieodwracalnych zmian próchnicowych
 26. Metody leczenia nieinwazyjnego próchnicy
 27. Etiopatogeneza, obraz kliniczny, postępowanie w nadwrażliwości zębiny
 28. Profilaktyka i postępowanie w próchnicy wtórnej
 29. Czynniki etiologiczne i ich rola w postawaniu ubytków niepróchnicowego pochodzenia (erozja, abrazja,atrycja,abfrakcja,resorpcja)
 30. Podział nowoczesnych materiałów wypełnieniowych stosowanych do odbudowy twardych tkanek zęba
 31. Etiopatogeneza, diagnostyka chorób miazgi i tkanek okołowierzchołkowych
 32. Leczenie odwracalnych i nieodwracalnych zapaleń miazgi zakażonych i niezakażonych kanałów korzeniowych
 33. Metody określania długości roboczej zęba
 34. Techniki opracowania i wypełniania niezakażonych i zakażonych kanałów korzeniowych
 35. Postępowanie lecznicze w przypadku powikłań w leczeniu endodontycznym
 36. Zasady leczenia zębów z resorpcją zewnętrzną i wewnętrzną
 37. Postępowanie w zapobieganiu i leczeniu chorób odogniskowych
 38. Zasady opieki nad kobietą ciężarną oraz zasady postępowania u osób geriatrycznych
 39. Pacjenci wymagający natychmiastowej pomocy. Ograniczenia lęku i bólu, sposoby (farmakologiczne i niefarmakologiczne)
 40. Postępowanie w przypadku problemów endo-perio
 41. Postępowanie w przypadku ponownego leczenia endodontycznego (wskazania/przeciwwskazania)
 42. Materiały stosowane w leczeniu zachowowczym w obrębie korony i korzenia oraz stosowane do wypełnień kanałów
 43. Nieprawidłowości rozwojowe zębów dot:liczby,budowy anatomicznej, kształtu zębów,połózenia zębów, struktury tkanek,barwy zębów
 44. Wady rozwojowe szkliwa i zebiny, niecałkowity rozwój szkliwa i zębiny
 45. Nadwrażliwość zębiny
 46. Zapobieganie próchnicy zęba: zasady i metody szczotkowania zębów, wskażnik higieny języka, okłady
 47. Ślina skład i funkcje, substytuty cukru
 48. Diagnostyka próchnicy Kryteria ICDAS II
 49. Próchnica kwitnąca,ukryta,okrężna,ECC
 50. Leczenie próchnicy : Klasyfikacja Lasfargusa i Mounta Humea
 51. Zmiany postępowe i wsteczne chorób tkanek okołowierzchołkowych
 52. Trudności i powikłania w leczeniu endodontycznym
 53. Resorpcja zębów
 54. Zakażenia odogniskowe:testy,potencjalne ogniska w jamie ustnej
 55. Wybielanie przebarwionych zębów:wybielanie domowe i profesjonalne, wskazanie i przeciwskazania

 

wtorek 28.01.2020 stomatologia wieku rozwojowego

 1. Zapobieganie choroby próchnicowej u dzieci
 2. Przebieg procesu próchnicowego w zębach dziecięcych. Diagnozowanie i klasyfikacja zmian próchnicowych w zębach dziecięcych
 3. Metody leczenia nieinwazyjnego i inwazyjnego choroby próchnicowej zębów mlecznych i stałych z niezakończonym rozwojem.
 4. Specyfika chorób miazgi i tkanek okołokorzeniowych u pacjentów w okresie rozwojowym. Postępowanie diagnostyczne.
 5. Metody leczenia chorób miazgi u dzieci.
 6. Urazy zębów mlecznych i stałych – klasyfikacje, postępowanie, dziecko maltretowane
 7. Choroby tkanek przyzębia i błony śluzowej u dzieci – etiologia, diagnostyka, leczenie.
 8. Zaburzenia rozwojowe zębów, problemy diagnostyczne-leczenie
 9. Ekstrakcje zębów u pacjentów w wieku rozwojowym (wskazania i przeciwwskazania, technika zabiegu) ; postępowanie u dzieci z zaburzeniami ogólnoustrojowymi z uwzględnieniem sedacji płytkiej i głębokiej
 10. Fizjologia rozwoju dziecka-wzrastanie i rozwój dziecka
 11. Mechanizm wyrzynania zębów,wiek zębowy
 12. Systemy oznaczania zębów
 13. Mokrobiom jamy ustnej dziecka
 14. Przyczyny nieprawidłowości rozwojowych narządu żucia dziecka
 15. Rozszczepy wargi i podniebienia
 16. Parafunkcje i dysfunkacje
 17. Zaburzenia wyrzynania zębów: przedwczesne,wczesne,o czasie, póżne, wrodzone, noworodkowe,transpozycja, ektopia
 18. Zaburzenia rozwojowe liczby i budowy anatomicznej zębów dziecka: hipo,hiperdontia,wgłobienie,globodoncja,cynodontia itd
 19. Wady rozwojowe tkanek zmineralizowanych zębów : MIH,ząb Turnera,amelogenezis imperfecta,dysplazja zębiny,wrodzony niedorozwój zebiny
 20. Jama ustna w wybranych zespołach genetycznych dziecka
 21. Dziecko jako pacjent w gabinecie stomatologicznym
 22. Kształtowanie postawy stomatologicznej dziecka
 23. Premedykacja farmakologiczna i leczenia przeciwbólowe, leki przeciwbólowe
 24. Sedacja płytka, głęboka: znieczulenie ogólne
 25. Znieczulenie ogólne
 26. Choroby tkanek twardych zęba:próchnica zębów mlecznych u dzieci,zmiany tkanek twardych zęba niepróchnicowego pochodzenia  BEWE wskażnik, TWI index, atrycja fizjologiczna i patologiczna u dzieci
 27. Postępowanie w chorobie próchnicowej u dzieci: leczenie nieinwazyjne: jony wapnia i fosforu, CPP ACP
 28. Leczenie inwazyjne: dyskowanie,powidonej jodu,ITR,korony stalowe, technika Hall, infiltracja próchnicy,laserowe opracowanie ubytku,dziwękowe opracowanie ubytku,ultradzwiękowe opracowanie ubytku
 29. Materiały stosowanie w leczeniu u dzieci
 30. Profilaktyka fluorkowa u dzieci
 31. Niefluorkowe zapobieganie próchnicy u dzieci:arginina,probiotyki,fosforan wapniowo sodowy
 32. Żywienie a zdrowie jamy ustnej

 

 środa - 29.01.2020 chirurgia stomatologiczna

1.Podstawy chirurgii

2.Zasady usuwania zebów

3.Chirurgia przedprotetyczna

4.Zakażenia

5.Postępowanie w schorzeniach jamy ustnej

6.Urazy jamy ustnej i szczękowo-twarzowe

7.Zaburzenia zgryzowo-twarzowe

8.Schorzenia ssż i bóle twarzy

9.Postępowanie z pacjentem hospitalizowanym

 czwartek-30.01.2020-periodontologia,chorobybłonyśluzowej

1.Anatomia przyzębia

2.Epidemiologia Chorób Przyzębia

3.Etiopatogeneza Chorób Przyzebia

4.Badanie Kliniczne Przyzębia

5.Klasyfikacja Chorób Przyzebia

6.Wizualizacja radiologiczna zmian w przyzebiu

7.Profilaktyka chorób przyzebia

8.Niechirurgiczne leczenie chorób przyzebia

9.Chirurgiczne leczenie periodontologiczne

10.Chirurgia regeneracyjna

11.Chirurgia plastyczna

12.Faza podtrzymująca leczenia periodontologicznego

13.Wsk.pwsk do leczenia implantologicznego w schorzeniach przyzebia

14.Związek zapalneń przyzębia z chrobami ogólnymi

 

  piątek-31.01.2020 protetyka stomatologiczna

1.       Planowanie leczenia protetycznego.

2.       Zagadnienia okluzji i artykulacji w protetyce stomatologicznej – rejestracja warunków zwarcia.

3.       Badanie morfologicznego i czynnościowego stanu narządu  żucia. Diagnostyka układu ruchowego narządu żucia. Zaburzenia czynnościowe - czynniki etiologiczne, diagnostyka, metody leczenia.

4.       Leczenie protetyczne z zastosowaniem uzupełnień stałych-korony, mosty, wkłady koronowe i koronowo-korzeniowe.

5.       Leczenie pacjentów z częściowymi brakami uzębienia z zastosowaniem ruchomych uzupełnień protetycznych osiadających.

6.       Leczenie pacjentów z częściowymi brakami uzębienia z zastosowaniem ruchomych uzupełnień protetycznych nieosiadających.

7.       Leczenie protetyczne z zastosowaniem protez typu overdenture wspartych nauzębieniu resztkowym i wszczepach śródkostnych.

8.       Leczenie protetyczne pacjentów bezzębnych.

9.       Opieka nad pacjentem po leczeniu protetycznym, stomatopatie protetyczne. Skutki działań jatrogennych.

10.   Materiałoznastwo stomatologiczno-protetyczne:gipsy,materiały wyciskowe sztywne i elastyczne,ogniotrwałe masy , tworzywo akrylanowe, tworzywo acetalowe, ceramika dentystyczna,cementy dentystyczne, technologia CAD/CAM, galwanoforming

11.   Diagnostyka i wskazania do leczenia protetycznego

12.   Planowanie leczenia i zabiegi przygotowawcze oraz przykłady leczenia etapowego w przyadkach diagnostycznych i terapeutycznych trudnych przypadków, etapowość leczenia protetycznego, wstępne postępowanie protetyczne i plan zaopatrzenia docelowego

13.   Procedury zabiegów pobierania wycisków w celu wykonywania wycisków protez,techniki pobierania wycisków,procedura zabiegowa wyznaczania płaszczyzny zgryzu i wysokości zwarcia,przenoszenie danych na modele laboratoryjne

14.   Charakterystyka ogólna podstawa konstrukcji protetycznych:protezy szkieletowe,protezy natychmiastowe,protezy stałe,technika wycisków rejestracja zwarcia

15.   Leczenie protetyczne z zastosowaniem ruchomych protez częściowych: cel leczenia, elementy składowe i zasięg protezy częściowej, klamry,ramiona klamer,podparcie ozębnowe, bezklamrowe systemy

16.   Rehabilitacja protetyczna pacjentów bezzębnych z zastosowaniem protez całkowitych:biomechaniczne podstawy leczenia protetycznego, przegląd ustawiania zebów, ogólne zasady ustawiania zebów, metoda kalotowa , BPS, metoda krakowska, BPS, specyficzne leczenie w wieku rozwojowym, implantoprotetyka

17.   Stomatopatie protetyczne

18.   Patologiczne starcie zębów

19.   Okluzja urazowa

20.   Dysfunkcja układu stomatognatycznego

21.   Zasady profilaktyki protetycznej w postępowaniu protetycznym

    

 sobota 1.02.2020 ortodoncja

1.       Rozwój i wzrost twarzy, wiek kostny, stadia Bjorka, Hagg i Taranger,Lamparski,Hassel i Farman,Bacetti Franci i Mc.Namara

2.       Analiza składowych estetycznych uśmiechu:linia warg, łuk usmiechu,krzywizna wargi górnej, symetria uśmiechu,nachylenie płaszczyzny uśmiechu,korytarz policzkowy,komponenty zebowe,connector area,komponenty dziąsłowe, analiza bazy apikalnej Rees, symetroskopy

3.       Wskażniki Mc.Namary, Metoda Tanaki i Johnstona,definicje,Analiza Cefalometryczna-wedł.Schwarza,F,I,H,Kraniometryczny kąt,Anal.Cefalometryczna Steinera kąt ANB-klasy szkieletowe,WITS, Analiza Cefalometryczna Segnera i Hasunda - kąt 1-NA-1-NA, kąt 1-NB-1-NB, kąt międzysieczny 1-i, odległośc PgNB, Index,Analiza Cefalometryczna Jarabaka,Trójkąt Tweeda

4.       Wady zębowe-stłoczenia pierwotne,wtórne,III-rzedowe,szparowatość-diastema-prawdziwe,rzekome,fizjologiczne,diastema zbieżna,rozbieżna,równoległa,heterotopia,rotacja,reinkluzja,ektopia,trnspozycja

5.       Aparaty profilaktyczne i lecznicze,aparaty typu trainer,podwójne płyty do rozsuwania żuchwy wdł.Schwarza,Mullera,Sandlera,Apera Twin Block,Biomechanika ruchu zębów,translacja,ekstruzja,intruzja,przechylenie,wychylenie M/FO/1, M/F 7/1,M/F10/1,M/F 15/1, Ruchy zębów optymalna siła

6.       Miniimplanty ortodontyczne,zakotwienie maksymalne,charakterystyczne miniimplanty stom, klasyfikacja impl.ortodontycznych,metody wprowadzania implantów,samowkręcające,samogwintujące,wskazania do impl.orto,przykłady umiejscow.w szczęce i w żuchwie

7.       Aparaty grubołukowe-ekspander niklowo-tytanowy,wymienić rodzaje

8.       Aparaty służace do rozszerzania szwu podniebiennego,metody poszerzania szwu podniebiennego SPE,RPE,SA-RME,TPD

9.       Techniki Edgewise-fazy , rodzaje łuków

10.   Materiały stosowane SS,stal twist flex Cr-Co,TMA,NTi

11.   Leczenie aparatami stałymi-technika bezp.przyklejania zamków,technika pośr.przyklejania zamków, etapy:niwelacja,prowadzenie,kontrakcja,wyrównanie,retencja

12.   Technika zamków językowych

13.   Płytki Termoformawalne

14.   Rodzaje aparatów retencyjnych,aparaty czynnościowe,płytka Hawleya,Płytka Schwarza,Pozycjoner,Retainer stały,FSWR

15.   Powikłania leczenia ortodontycznego:zapalenie i przerost dziąseł,odwapnienie,urazy i podrażnienie,uszkodzenie,inwaginacje dziąsłowe,alergia na elementy aparatu,łysienie z ucisku,leczenie dysfunkcji ssż, leczenie orto a bisfosfoniany

16.   Osteogeneza dystrakcyjna:budowa i rodzaje dystraktorów zewnątrzustnych i wewnątrzustnych,zastosowanie

17.   Rozszczepy

18.   Sekwencja Pierre Robin,zespół i triada,achondroplazja,z.Downa,dysplazja ektodermalna inne