+48 886-109-520
kamiladr@o2.pl
e-KOREPETYCJE LDEK
e-KOREPETYCJE NOSTRYFIKACJA LEKARZA DENTYSTY
MENU MENU
 • Część 16 miesięcy - 75h 25 tygodni nauki
  od 16.09.2019 do 02.2020
kolejna sesja od 17.02.2020 do 1.09.2020
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  4 lekcje (3 podręczniki)
 • Stomatologia dziecięca
  4 lekcje (4 podręczniki)
 • Chirurgia stomatologiczna
  5 lekcji (5 podręczniki)
 • Periodontologia
  4 lekcje (2 podręczniki)
 • Protetyka stomatologiczna
  5 lekcji (4 podręczniki)
 • Ortodoncja
  3 lekcje (2 podręczniki)
 • Część 26 miesięcy - 75h 25 tygodni nauki
  od 16.09.2019 do 02.2020
kolejna sesja od 17.02.2020 do 01.09.2020
 • Stomatologia zachowawcza
  4 lekcji (3 podręczniki)
 • Endodoncja
  2 lekcje (2 podręczniki)
 • Stomatologia dziecięca
  2 lekcje (1 podręcznik)
 • Chirurgia stomatologiczna
  5 lekcji (4 podręczniki)
 • Periodontologia
  4 lekcje (4 podręczniki)
 • Protetyka
  5 lekcji (5 podręczników)
 • Ortodoncja
  3 lekcje (3 podręczniki)

Nostryfikacja dyplomu

lekarza dentysty

online

 • Nostryfikacja dyplomu lekarza dentysty od 17 luty 2020 do września 2020-pół roczna sesja nauki
 • Osoby chcące nostryfikować dyplom w języku polskim zapraszam na lekcje w formie korepetycji.
 • Program ten dotyczy lekarzy dentystów, studentów stomatologii studiujących poza granicami Polski, chcących powrócić do kraju i rozpocząć pracę w zawodzie lekarza stomatologa, jak i uczniów innych uniwersytetów zagranicznych, chcących posiadać Prawo Wykonywania Zawodu w Polsce i UE.
 • Program podzielony na dwa semestry 6 miesięcy
 • W jednym semestrze 25 lekcji 3 godzinnych zegarowych
 • Program obejmuje przedmioty stomatologiczne, wzbogacony testami, wykładami i odpytywaniem ucznia z zadanego materiału
 • Można najpierw spróbowac jeden semestr nauki i spróbować zdawać test. Jeśli to nie wystarczy oznacza to że należy podjąc naukę na kolejnym semestrze.

Nostryfikacja dyplomu dla lekarzy dentystów 2020rok

pierwsze półrocze , część 1, 25 lekcji

 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją (3 podręczniki) 4 lekcje
  1. Stomatologia zachowawcza. Zarys kliniczny. Podręcznik dla studentów stomatologii, red.: Jańczuk Z., Kaczmarek U., Lipski M., wydanie IV, PZWL Warszawa 2014
  2. Piątowska D.: Kariologia Współczesna. Postępowanie kliniczne", wydanie I, Med. Tour Press, Warszawa 2009
  3. Arabska-Przedpełska B., Pawlicka H.:"Współczesna endodoncja w praktyce", wydanie I, Bestom Łódź 2011
 • Stomatologia dziecięca (4 podręczniki) 4 lekcje
  1. Współczesna Stomatologia Wieku Rozwojowego. Pod red. M. Doroty Olczak-Kowalczyk, Joanny Szczepańskiej i Urszuli Kaczmarek. Med. Tour Press International, Wyd. I, Otwock 2017
  2.Stomatologia dziecięca, pod red. A.C. Cameron, R.P. Widmer, Urban & Partner, Wrocław 2013
  3. Zapobieganie i leczenie choroby próchnicowej u dzieci, pod red. D. Olczak-Kowalczyk, L. Wagnera, Wyd. Borgi, Warszawa 2013, wyd. 1.
  4. Pourazowe uszkodzenia zębów, J.O. Andreasen, F.M. Andreasen, L.K. Bakland, M.T. Flores, [red. wyd. polskiego Urszula Kaczmarek], Urban & Partner, Wrocław 2012, wyd. 2
 • Chirurgia stomatologiczna (5 podręczników) 5 lekcji
  1. Podstawy chirurgii stomatologicznej. Red. Dominiak M., Zapała J. , Gedrange T. , Elsevier Urban & Partner ; wyd: II, 2013
  2. Nowotwory zębopochodne i guzy nowotworopodobne. T.Kaczmarzyk, J. Stypułkowska, R.Tomaszewska, J. Czopek, Kwintesencja, 2009
  3. Współczesna farmakoterapia w schorzeniach chirurgii jamy ustnej i tkanek okolicznych . Kaczmarzyk T., Goszcz A., Grodzińska L., Stypułkowska J., Woroń J., Zaleska M.:, Wyd. UJ, Kraków 2006
  4. Chirurgia stomatologiczna i szczękowo-twarzowa. L. J. Peterson, E. Ellis, J. R. Hupp, M.R. Tucker, Wydawnictwo Czelej
  5. Torbiele obszaru szczękowo-twarzowego. Red. T. Kaczmarzyk, Wydawnictwo Kwintesencja 2015
 • Periodontologia (2 podręczniki) 4 lekcje
  1. Periodontologia współczesna. R. Górska i T. Konopka, Med. Tour Press International, Otwock 2013
  2. Diagnostyka i leczenie chorób błony śluzowej jamy ustnej, pod red. Renaty Górskiej, Med. Tour Press International Otwock 2011
 • Ortodoncja (2 podręczniki) 3 lekcje
  1. Irena Karłowska (red.): Zarys współczesnej ortodoncji. Podręcznik dla studentów i lekarzy stomatologów, Warszawa 2008, wydanie III(dodruk 2009), Wydawnicto Lekarskie PZWL
  2. ABC Materiałów i Technik Ortodontycznych, red. A. Komorowska, Wyd. Polskie Towarzystwo Ortodontyczne, Lublin 2009.
 • Protetyka stomatologiczna (4 podręczniki) 5 lekcji
  1. Spiechowicz E.: Protetyka stomatologiczna. PZWL Warszawa 2013, wyd.6.
  2. Majewski S.: Współczesna protetyka stomatologiczna. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2014.
  3. S. Majewski, M. Pryliński: Materiały i technologie współczesnej protetyki stomatologicznej, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2013.
  4. E. Mierzwińska-Nastalska (red): Diagnostyka układu ruchowego narządu żucia, Med. Tour Press International 2016.

 

Nostryfikacja dyplomu dla lekarzy dentystów 2020rok

drugie półrocze, część 2, 25 lekcji

 • Stomatologia zachowawcza (3 podręczniki) 4 lekcji
  1. Heidemann. Kariologia. Próchnica zębów- leczenie, wypełnienia
  2. Z. Knychalska – Karwan. Stomatologia wieku podeszłego. Wydanie 1, wydawnictwo Czelej, Lublin 2005
  3. G. J. Mount, Hien Ngo Stomatologia mało interwencyjna Med. Tour Press International Warszawa 2006
  L. Wagner,K.Małkiewicz Wybielanie zębów żywych Med. Tour Press International Warszawa 2006 (dodatkowo)
 • Endodoncja (2 podręczniki) 2 lekcje
  1. Endodoncja wieku rozwojowego i dojrzałego. M. Barańska-Gachowska. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2011
  2. Kliniczne postępowanie w kanałowym leczeniu zębów. Podręcznik dla studentów i lekarzy pod red. H. Pawlickiej. Bestom – DENTOnet.pl. Sp.z.o.o. 2007
 • Stomatologia dziecięca (1 podręcznik) 2 lekcje
  1. Stomatologia Wieku Rozwojowego pod red. M. Szpringer – Nodzak i M. Wochny- Sobańskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.
 • Chirurgia stomatologiczna (4 podręczniki) 5 lekcji
  1. Bartkowski S. Chirurgia szczękowo-twarzowa. CM UJ Kraków 1996.
  2. Kryst L. Chirurgia szczękowo-twarzowa. PZWL 2007, 2011.
  3. Łasiński W.: Anatomia głowy dla stomatologów, PZWL-wszystkie wydania.
  4. H. Hattowska – Nowotwory jamy ustnej Sanmedia 1995
  5. Implantologia. Autorzy: B. Koeck, W. Wagner, Wydawnictwo Urban i Partner 2004, ISBN 3-437-05310-8
 • Periodontologia (4 podręczniki) 4 lekcje
  1. Z. Knychalska-Karwan. Fizjologia i patologia błony śluzowej jamy ustnej. Wydawnictwo Czelej, 2009.
  2. Z. Knychalska-Karwan. Patologia języka. Wydawnictwo Bestom, 2007.
  3. R. P. Langlais, C.S. Miller. Choroby błony śluzowej jamy ustnej. Kolorowy atlas i podręcznik. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, 1997.
  4. Z. Jańczuk (red.). Praktyczna periodontologia kliniczna. Wydawnictwo Kwintesencja, 2004.
 • Protetyka (5 podręczników) 5 lekcji
  1. Leczenie dysfunkcji narządu żucia i zaburzeń zwarcia, Jeffrey P. Okeson, Wydawnictwo Czelej 2005
  2. Majewski S.: Podstawy protetyki  w praktyce lekarskiej i technice dentystycznej, podręcznik dla studentów i techników dentystycznych, Wydawnictwo Stomatologiczne SZS-W, Kraków
  3. Craig R.: Materiały stomatologiczne. Urban & Partner, Wrocław 1998.
  4. Budkiewicz A.: Protezy szkieletowe. Wydanie V, PZWL, Warszawa 2004-dodatkowo
  5. Brandt H.: Wprowadzenie do implantologii. Urban & Partner, Wrocław 1998.
  6. Majewski Rekonstrukcja zębów uzupełnieniami stałymi
 • Ortodoncja (3 podręczniki) 3 lekcje
  1. Profilaktyka i wczesne leczenie ortodontyczne - wybrane zagadnienia. G. Śmiech-Słomkowska i W. Rytlowa. PZWL 1999.
  2. B.  Kahl-Nieke  „ Wprowadzenie  do ortodoncji.”  Urban& Partner, Wrocław  1991
  3. B. Siemińska-Piekarczyk,  M. Zadurska  „ Wybrane choroby dziedziczne i wady rozwojowe  w praktyce stomatologicznej.”  Med. Tour  Press  Int.  Warszawa  2008

 

Test komputerowy można zdawać w Łodzi lub na innym Uniwersytecie Medycznym w Polsce.

Osoba z pozytywną decyzją wszczęcia procedury nostryfikacyjnej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi zobowiązana jest do napisania testu komputerowego porównującego efekty kształcenia.

Test obejmuje 140 pytań z 7 przedmiotów objętych Lekarsko-Dentystycznym Egzaminem Państwowym: chirurgia stomatologiczna– 20 pytań, ortodoncja– 20 pytań, periodontologia– 20 pytań, protetyka stomatologiczna– 20 pytań, stomatologia wieku rozwojowego– 20 pytań, stomatologiczna zachowawcza– 20 pytań i endodoncja– 20 pytań.

Test przeprowadzany jest  w języku  polskim,  może być zdawany 3-krotnie. (pierwszy termin i dwie poprawki) I termin odbywa się w maju danego roku.

Warunkiem uznania równoważności efektów kształcenia uzyskanych przez kandydata na uczelni macierzystej jest otrzymanie na teście minimum 69% prawidłowych odpowiedzi:

 
Od  69 %         do 75 %  pkt. -  3,0 (dostateczny)
powyżej 76 % do 81 %  pkt. -  3,5 (dość dobry)
powyżej 82 % do 88 %  pkt. -  4,0 (dobry)
powyżej 89 % do 94 %  pkt. -  4,5 (ponad dobry)
powyżej 95 % do 100% pkt. -  5,0 (bardzo dobry)


Zapraszam do skorzystania z oferty lekcji do nostryfikacji
dr n med Kamila Czekalska