+48 886-109-520
kamiladr@o2.pl
e-KOREPETYCJE LDEK
e-KOREPETYCJE LDEW
MENU MENU

O mnie

Witam Cię na mojej stronie

Prezentacja zakresu usług dotyczących korepetycji do LDEK, do nostryfikacji lekarza dentysty i innych kursów powtórkowych do LDEK.

Dr n.med. Kamila Czekalska, lekarz dentysta, specjalista protetyki stomatologicznej

 

 

 • Ukończyła studia na Wydziale Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w 2006 roku.
 • W latach 2008-2013 specjalizowała się w dziedzinie protetyki stomatologicznej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
  Zakończyła specjalizację pomyślnie zdanym egzaminem w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Centrum Medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 • W 2014 roku obroniła pracę doktorską na temat jakości życia pacjentów stomatologicznych w regionie łódzkim.
 • W 2015 roku nostryfikowała dyplom lekarza stomatologa w języku hiszpańskim.
 • W latach 2013-2016 prowadziła badania naukowe stomatologiczne w Australii, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.
 • Jest uczestnikiem bardzo wielu konferencji polskich i międzynarodowych.
 • Autorka wielu publikacji naukowych. Włada biegle językiem angielskim i hiszpańskim.
 • W 2015 roku uzyskała dyplom IELTS uprawniający do nauczania do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w języku angielskim.

Jej pasją jest nauczanie do LDEK która trwa już 8 lat. Swoje doświadczenia z tym egzaminem jak i ogrom wiedzy merytorycznej przekazuje kolejnym pokoleniom uczniów chcących rozwijać się naukowo. Pomaga zdać egzamin osobom, które wielokrotnie podchodziły do tego egzaminu, ale nie były w stanie przebrnąć tak ogromnego zakresu wiedzy. Ma przygotowanie pedagogiczne i psychologiczne co stanowi atut podczas nauczania do egzaminu LDEK.

 

 • She graduated the Faculty of Dentistry at the Medical University of Lodz in 2006.
 • In the years 2008-2013 she specialized in the field of dental prosthodontics at the Medical University of Lodz.
  Completed specialization successfully, passed exams in the Department of Prosthodontics of Medical Center-  Jagiellonian University in Krakov.
 • In 2014 defended her doctoral thesis on the quality of life of dental patients in the Lodz region.
 • In 2015 nostrificated dentist diploma in spanish.
 • In the years 2013-2016 completed dental researches in Australia, the UK and Spain.
 • She is a member of many Polish and international conferences.
 • Author of many dental publications. Fluent in English and Spanish.
 • In 2015, she graduated IELTS diploma to teach the Dental Final Exam in English.
  At the end of site my dyploms and certificates.

Her passion is teaching to LDEK which has lasted 8 years.Her experience with the exam and knowledge  transmit to future generations of students who want to develop in the field of dentistry.She helps to pass the exam students who repeatedly approached for this exam but were not able to wade such a huge range of knowledge.She has pedagogical and psychological  goal what an asses while teaching exam LDEK.


Dr n.med. Kamila Czekalska

lek.dent.spec.protetyk